به جان مادرت آقا به کار می آیم

به جان مادرت آقا به کار می آیم

مرا اگر تو در این روضه ها نگه داری

به درد می خورم آقا مرا تحمل کن

به جای شیعه بخوانم غلام درباری

شعر از: وحید قاسمی

/ 0 نظر / 43 بازدید