به مناسبت نزدیک شدن نیمه شعبان

مژده ای دل که صدای جرسی می آید

عن قریب است تو را دادرسی می آید

درد از ناله گر افزون شود اندیشه مکن

که در آن حال تو مسیحا نفسی می آید

/ 0 نظر / 30 بازدید