/ 1 نظر / 11 بازدید

سلام عکس نوشت بسیارزیبا وتاثیر گذار است ولی چرا اقای ما درهمه عکسها کسی است که پشت او بطرف ماست؟مگر نه اینکه فرمودند =ماازحال شماغافل نیستیم و.... پس عکس های بهتری برای اقا بذاریم