امام زمان (عجل الله تعالی فرجه):

اگر شیعیان ما به اندازه یک لیوان آب تشنه ما بودند، ما ظهور می کردیم.